Tjänster

Byrån är inriktad mot små och medelstora företag i alla branscher och erbjuder allt som hör företagandet till såsom:

  • Löpande bokföring
  • Kundfakturering
  • Leverantörsbetalningar
  • Bokslut och deklarationer
  • Årsredovisning
  • Löneadministration
  • Bolagsbildning
  • Skatterådgivning

men vi har även kunskap och hjälper till med bl a:

  • EU-ansökan
  • Generationsskifte